Genel Bilgiler

Sözleşme No

TR10/14/YEN/0098

 Proje Başvuru Sahibi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

 Yararlanıcı Kurumlar

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

 Mali Destek Programı Adı

Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

 Destek Tutarı ve Oranı

515.600,00 TL – %90

 Projenin Süresi

12 Ay

 Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

01.09.2014– 31.08.2015

 Uygulanacağı Bölge(ler)

İstanbul İli

Amacı

İstanbul ekonomisinde hedeflenen yenilik ve yaratıcılık odaklı dönüşümü kalıcı kılmak ve sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten, nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulması için tasarım ve markalaşmanın teşvik edilmesidir.

Özel Amacı

Demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler sektörleri özelinde olmak üzere İstanbul sanayisinin alt sektörlerinde, tasarım değer zincirindeki aktörler arasında etkin bir iletişimin sağlanarak markalaşma ve endüstriyel tasarım çalışmalarının teşvik edilmesi ile yüksek katma değerli bir sanayi sektörü dönüşümünü sağlamaktır.