Hızlı Prototipleme

Hızlı Prototpileme Merkezi, İSTKA desteğinde, başvuru sahibi İstanbul Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği ve ortakları İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçı Birlikleri ile İstanbul Kimyevi Madde ve Mamülleri İhracatçı Birlikleri ile yürütülmüş bir projedir. Bu proje ile yüksek katma değer üreten, yaratıcı endüstri hizmetlerine odaklanarak bölge sanayisinin küresel rekabet edebilirliğine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. “Hızlı Prototipleme Merkezi” ile sanayicilerin ürünlerinin prototiplerini ürettirmeleri ve yeni geliştirilen ortak kullanım alanına kavuşarak maliyetlerini düşürmeleri beklenmektedir. Böylece potansiyeli yüksek ürünlerin piyasaya girişinin kolaylaşması sağlanacaktır..